KURS PRZEDMAłżEńSKI W ZIELONEJ GóRZE

Zawarcie ślubu kościelnego nie jest możliwe bez odbycia kursu przedmałżeńskiego. Gdzie odbędzie się najbliższy kurs?

W Zielonej Górze kurs przedmałżeński zaplanowano w kościele pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w dniach 14-22 listopada. Uczestnicy nie muszą się wcześniej zapisywać. Wystarczy, że 14 listopada 2011 roku o godzinie 19:30 udadzą się do kościoła.
Początek kursu o godz. 19:30 bez wcześniejszych zapisów.